Category Archives: มนุษย์เงินเดือนเงินล้าน

จัดพอร์ตการลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ความมั่งคั่ง

เส้นทางการเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินล้านนั้น หากใช้วิธีการออมเงินเพียงอย่างเดียว อาจไปถึงฝั่งฝันได้ช้า และการฝากเงินอาไว้ในธนาคารเฉยๆก็อาจมีความเสี่ยงที่ค่าเงินจะลดลงตามเวลา อีกทั้งดอกเบี้ยเงินฝากก็อาจะขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงต้องมีการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้น และก้าวเข้าสู่หลักล้านในเร็ววัน แนวทางการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนมีหลายวิธี ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดและความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน แต่หลักการลงทุนโดยทั่วไปก็คือ การกระจายความเสี่ยงด้วยการไม่ทุ่มทุนลงในการลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงต้องกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยสี่ส่วนดังต่อไปนี้ 1. การลงทุนเพื่อความมั่นคง เป็นการลงทุนที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเช่น การลงทุนในการซื้อประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ รวมไปถึงการประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุต่างๆ 2. การลงทุนเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ในยามจำเป็น เช่น เงินฝากทั้งประจำและออมทรัพย์,ตราสารหนี้ระยะสั้น,พันธบัตร 3. การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแต่ความเสี่ยงยังไม่สูงเกินไป เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถเป็นแหล่งเงินสำรองในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย อย่างเช่น ตราสารหนี้ระยะยาวและตราสารหนี้ต่างประเทศ… Read more »

วางแผนทางการเงินสำหรับทุกช่วงของชีวิต

ในช่วงชีวิตของคนเราไม่ได้มีความราบเรียบเสมอกันไปอยู่ตลอด เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มนุษย์เงินเดือนที่เคยหาเงินเพื่อใช้คนเดียว ในเวลาต่อมาก็อาจจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเมื่อมีครอบครัว มีลูก เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชรา รวมถึงต้องมีการลงทุนเพื่ออนาคต อย่างเช่นการซื้อบ้าน หรือซื้อรถ ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก็จะส่งผลกระทบต่อแผนการสร้างความมั่งคั่งของคุณอย่างแน่นอน ดังนั้น การวางแผนเพื่อสร้างเงินล้านให้กับตัวเอง จึงต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อให้มีความมั่นคงและลดปัญหาทางการเงินที่จะเกิดได้มากขึ้น การวางแผนทางการเงินควรเริ่มตั้งแต่ทำงานมีเงินเดือน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. เขียนแผนเป้าหมายของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวางแผนเก็บเงิน ทั้งเงินออมเผื่อเกษียณ,เก็บเงินแต่งงาน,เก็บเงินดาวน์บ้าน เพื่อที่จะได้จัดสรรการเงินอย่างเป็นระบบ 2. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกครั้ง และตรวจสอบจำนวนเงินออมในแต่ละบัญชีอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ทราบว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่จึงจะบรรลุเป้าหมาย 3. วางแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดพอร์ตลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง 4…. Read more »

เทคนิคเก็บออมเงินแบบไม่เดือดร้อนตัวเอง

เงินเดือนออกแล้ว มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่คิดว่าจะใช้ทำอะไรบ้าง หลายคนคิดถึงการนำเงินเดือนไปใช้หนี้,นำไปจ่ายค่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ,จ่ายค่าผ่อนรถ,ให้ลูก หรือ ให้พ่อแม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วก็เต็มไปด้วยรายจ่ายทั้งสิ้น ดังนั้นไหนๆก็ต้องจ่ายแล้ว มาวางแผนการใช้เงินเดือนให้พอใช้ และมีเงินเหลือเก็บกันดีกว่า เมื่อเงินเดือนออกแล้ว มนุษย์เงินเดือนอาจแบ่งเงินไปใส่บัญชีเงินเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยนำเงินที่เหลือมาแบ่งใช้ในส่วนที่จำเป็นต่างๆ แต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่า หากแบ่งเงินเอาไปเก็บไว้ก่อน จะทำให้เงินที่ใช้ในแต่ละเดือนไม่พอ โดยเฉพาะคนที่มีเงินเดือนค่อนข้างน้อย เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ถูกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปก่อน 5 % คือ 750 บาทเหลือ 14,250 หักเก็บเอาไว้ในบัญชีเงินเก็บเอาไว้ก่อน 10… Read more »

ออมเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือนอย่างไรให้คุ้มค่า

มนุษย์เงินเดือนที่วางแผนเก็บเงินในแต่ละเดือน เพื่อให้มีเงินสำรองใช้ในยามฉุกเฉิน รวมทั้งเก็บเงินออมเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตรวมถึงนำไปต่อยอดในการลงทุน ควรวางแผนการเก็บเงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการบริหารจัดการบัญชีเงินออมต่างๆตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. เงินออมสำหรับฉุกเฉิน เป็นเงินที่เก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆ ห้ามนำไปใช้อย่างอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งมนุษย์เงินเดือนที่เสียดายว่าเงินที่เก็บนี้เป็นเงินที่ต้องคงบัญชีเอาไว้เฉยๆ ไม่ได้ใช้จนกว่าจะจำเป็น อาจเลือกเก็บเป็นเงินเล็กๆน้อยๆในแต่ละเดือนแล้วโปะเงินก้อนใหญ่ที่ได้จากโบนัส จากนั้นเลือกเก็บในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงเพื่อให้เงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำนวนเงินในบัญชีนี้ควรอยู่ที่ 3-6 เท่าของเงินเดือน เมื่อมีจำนวนที่มากเพียงพอแล้วอาจใช้วิธีนำโบนัสมาโปะเพิ่มปีละครั้ง เพื่อเพิ่มจำนวนเงินเอาไว้ให้อุ่นใจโดยไม่ 2. บัญชีเงินออมสำหรับใช้ในอนาคต ควรเลือกฝากในบัญชีฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้เงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้น และการฝากประจำยังเป็นการบังคับเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้มีโอกาสเก็บเงินได้ตามเป้าหมายง่ายขึ้น 3. เงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต อย่างเช่น เงินออมสำหรับเตรียมจัดงานแต่งงาน,ผ่อนบ้าน,เงินเพื่อการศึกษาของลูก อาจเก็บเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือเก็บเอาไว้ในกองทุนรวมที่ขายได้ภายใน 1 วัน… Read more »

ข้อได้เปรียบทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน

เจ้าของธุรกิจที่มีธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสทำเงินได้มาก และสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์เงินเดือนจะมีเงินล้านกับเขาบ้างไม่ได้ ขอเพียงมีการวางแผนที่ดีและมีวินัยในตนเอง เงินล้านสำหรับมนุษย์เงินเดือนก็เป็นเรื่องง่ายๆ หากคุณกำลังคิดว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ไม่มีโอกาสที่จะมีอิสระทางการเงินและมีความมั่งคั่งเหมือนกับเจ้าของกิจการแล้วล่ะก็ ความคิดนี้ไม่จริงเสมอไป เพราะการเป็นมนุษย์เงินเดือน มีข้อได้เปรียบหลายอย่างดังต่อไปนี้ มีรายรับที่มั่นคง เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจหลายคนมีข้อจำกัดในเรื่องนี้ เพราะแม้จะมีรายได้จากการทำธุรกิจ แต่ก็ไม่มีความสม่ำเสมอทุกเดือนเหมือนกับมนุษย์เงินเดือน บางเดือนได้มาก บางเดือนได้น้อย บางเดือนก็ขาดทุน ในขณะที่มนุษย์เงินเดือนรับเงินเป็นประจำทุกเดือนทำให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่าย รับผิดชอบเพียงแค่งานในขอบเขตของตนเอง ไม่ต้องรับผิดชอบหมดทุกอย่างเหมือนกับการเป็นเจ้าของกิจการ ถึงวันหยุดก็สามารถพักผ่อนได้ ในขณะที่เจ้าของกิจการต้องคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลา สามารถสร้างโอกาสทางการเงินได้ดีกว่า เพราะการที่มีเงินเดือนประจำและงานที่มีความมั่นคงทำให้สถาบันการเงินต่างๆปล่อยสินเชื่อให้ได้ง่าย ทำให้มีโอกาสนำไปต่อยอดทางการลงทุนต่างๆได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินไปผ่อนบ้านหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ข้อดีทางการเงินเหล่านี้ คงทำให้มนุษย์เงินเดือนมีกำลังใจในการทำงานเพื่ออนาคต และสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้ไม่แพ้กับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเลยทีเดียว

บริหารบัตรเครดิตให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่า

บัตรเครดิตเป็นความสะดวกทางการเงินที่ทำให้การใช้จ่ายต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกสบาย แถมยังมีแต้มสะสมเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนต่างก็นิยมมีบัตรเครดิตกันอย่างน้อยคนละ 1 ใบ มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งและสร้างอิสระทางการเงิน ก็สามารถมีบัตรเครดิตได้ หากใช้ในสิ่งที่จำเป็น อย่างเช่น การรูดสั่งซื้อของเพื่อนำมาขายแทนการใช้เงินสดและจ่ายคืนเต็มจำนวนและบริหารจัดการได้ ก็ทำให้บัตรเครดิตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทางการเงินของคุณอย่างมาก วิธีการบริหารจัดการบัตรเครดิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ต้องตกเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยจำนวนสูงๆ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1. ใช้แต่สิ่งที่จำเป็น และจดยอดค่าใช้จ่ายเอาไว้ทุกครั้ง อย่างเช่น ใช้ในการหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซื้อสินค้ามาเพื่อขายแทนการจ่ายเงินสด เป็นต้น 2. คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ ก่อนใช้บัตรเครดิตควรถามตัวเองให้มากว่า จำนวนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรนี้สูงเกินกว่าความสามารถในการชำระหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เงินเกินตัว 3. ตรวจสอบกำหนดการชำระเงินให้ถี่ถ้วน เพื่อจะได้ชำระเงินตรงเวลา อย่างคุณนำเงินไปลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น จะได้วางแผนขายคืนไดด้ทันเวลาเพื่อนำเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิต… Read more »

มีเงินล้านกับการลงทุนหุ้นแบบ DCA

การลงทุนในหุ้น นับว่าเป็นหนทางในการก้าวสู่ความเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินล้านได้อีกทางหนึ่ง แต่มนุษย์เงินเดือนที่ไม่อยากเสี่ยงมากและไม่มีเวลาในการติดตามตลาดได้ตลอดเวลาเหมือนกับเซียนหุ้น จึงต้องใช้วิธีการออมหุ้นระยะยาวแบบ DCA ที่ช่วยต่อยอดเงินออมในแต่ละเดือนมาเป็นผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าการออมเงินด้วยการฝากธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย การออมหุ้นแบบ DCA จะเป็นการทยอยนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละเดือน โดยไม่สนใจความผันผวนของตลาดระยะสั้น เดือนไหนที่ราคาหุ้นปรับตัวสูง ก็อาจจะซื้อได้น้อย แต่หากเดือนไหนที่หุ้นปรับราคาต่ำลงมาก็สามารถซื้อได้มากหน่อย เมื่อซื้อสะสมไปเรื่อยๆจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตก็จะมากขึ้นและให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่มากขึ้นตามลำดับ สิ่งสำคัญในการเลือกลงทุนในหุ้นแบบ DCA ต้องมีการคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานค่อนข้างดี โดยอาจจะเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานปานกลางขึ้นไปจนดีมาก ผู้บริหารมีคุณธรรมและมีความสามารถ และเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้อีกในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง และควรเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเลือกลงทุนในหุ้นแบบ DCA ไม่จำเป็นต้องเลือกหุ้นจำนวนมาก ทางที่ดีคือเลือกเพียง 5- 8 ตัวก็กำลังพอเหมาะ ซึ่งจะง่ายต่อการดูแล… Read more »

ข้อดีของการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด

เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนแทบทุกคนต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิต เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างมากเวลาไปรับประทานอาหารในร้านหรือจองที่พัก จองโรงแรมเวลาไปเที่ยว แถมยังใช้ช็อปปิ้งซื้อของได้อย่างสะดวกสบาย แต่ข้อเสียก็คือ บัตรเครดิตมักเป็นกับดักของผู้ที่ไม่รู้จักวิธีบริหารเงิน จึงมักใช้เงินเกินตัวและผ่อนชำระเพียงขั้นต่ำที่ทำให้เสียดอกเบี้ยจำนวนมาก และหากมีหลายใบจนหมุนเงินไม่ทันก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้ ความจริงแล้ว บัตรเครดิตหากใช้ให้เป็น ก็จะเป็นหนทางในการใช้เงินอย่างชาญฉลาด ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนได้ประโยชน์จากบัตรเครดิตที่มากกว่าความสะดวกสบายมากทีเดียว วิธีการใช้บัตรเครดิตให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1. นำไปรูดซื้อสินค้าหรือบริการโดยยังไม่ต้องใช้เงินสดที่มีอยู่กับตัวในการซื้อของไปก่อน ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาเงินสดให้อยู่ติดตัวแล้ว ยังได้แต้มจากบัตรเครดิตที่สามารถนำไปแลกเป็นของรางวัลอื่นๆได้อีกด้วย 2. เงินสดที่มีอยู่กับตัว เพราะใช้บัตรเครดิตในการจ่าย สามารถนำไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งคุณก็จะได้ทั้งแต้มในบัตรเครดิต และเงินลงทุนระยะสั้นที่ให้ดอกผล 3. แต้มสะสมที่ได้จากบัตรเครดิต หากไม่ใช้สิทธิ์ในส่วนของการแลกของรางวัลต่างๆ สามารถนำไปแลกเป็นเงินสดคืนหรือ Cash Back… Read more »

ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีเงินเหลือเก็บอีกเพียบ

การบริหารเงินเดือนในแต่ละเดือนให้พอใช้และมีเงินออม รวมถึงการบริหารจัดการโบนัสอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้มนุษย์เงินเดือนเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนอกเหนือจากวิธีการทั้งสองอย่างนี้แล้ว ยงมีวิธีประหยัดเงินและทำให้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นสำหรับการเก็บออมและลงทุน นั่นก็คือการวางแผนเพื่อประหยัดภาษีนั่นเอง การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เก็บภาษีก็ยังใจดีให้สิทธิลดหย่อนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เราต้องรับภาระหนักเกินไป และยังเป็นช่องทางที่ทำให้เงินเหลือติดกระเป๋าเอาไว้ใช้อย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้อีกด้วย มนุษย์เงินเดือนควรมีการวางแผนเรื่องภาษีเสียตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะไม่วุ่นวายเมื่อกำหนดวันที่ต้องยื่นภาษีใกล้เข้ามา อีกทั้งยังจะได้ตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆที่ต้องยื่นให้รอบคอบ ไม่ให้ตกหล่นส่วนที่สำคัญใดๆไป เมื่อต้องยื่นภาษีประจำปี ภายหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น การขอเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย,ตรวจสอบรายได้ประจำปีแล้ว ก็มาถึงการตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าเลี้ยงดูบุตรและคู่สมรสที่ไม่มีรายได้,ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา,ค่าเลี้ยงดูบุคคลทุพพลภาพ และยังสามารถลดหย่อนจากเบี้ยประกันชีวิตของตนเองและค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงิน กบข., กองทุน RMF และ LTF รวมถึงเงินบริจาคและค่าลดหย่อนต่างๆตามที่มีประกาศ… Read more »