Monthly Archives: August 2010

การเลือกซื้อที่ดิน (1)

สิ่งสำคัญที่คุณควรดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่ดินได้แก่ – คุณควรมีเวลาในการตรวจสอบพื้นที่จริงของที่ดินที่คุณสนใจ ควรมีเวลามากพอที่จะตรวจสอบ ไม่ต้องรีบร้อนในการเลือกซื้อ ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ตรวจดูให้ถี่ถ้วน ตรวจดูให้ทั่วถึงตรวจดูให้ละเอียด สำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ ที่ดิน สังเกตว่าอยู่ใกล้กับสิ่งใดบ้าง มีมลพิษที่ไม่เหมาะสมอยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือไม่ การทำแบบนี้ย่อมดีกว่าการพิจารณาเลือกดูจากเพียงแค่บนกระดาษ บนผังโครงการ บนตัวอย่างโมเดลโครงการ เพราะ หากคุณมองแค่เพียงบนกระดาษหรือโมเดลนั่นอาจทำให้คุณไม่เห็นภาพความเป็นจริงของที่ดิน ไม่เห็นถึงทิศทางด้านต่างๆ ไม่ทราบว่าบริเวณไหนเป็นอย่างไร บริเวณไหนใกล้เคียงกับสิ่งใดบ้าง ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบที่ดีที่สุดคือคุณควรดูให้เห็นกับตาของตัวเองเป็นดีที่สุดซึ่งการขอข้อมูลควรขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 1. การตรวจสอบกับกรมที่ดิน – ขนาดและตำแหน่งของที่ดิน เพื่อยืนยันตำแหน่งของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย – ชื่อและประวัติของเจ้าของที่ดิน (เอารายละเอียดคร่าวๆ… Read more »