เทคนิคเก็บออมเงินแบบไม่เดือดร้อนตัวเอง

เงินเดือนออกแล้ว มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่คิดว่าจะใช้ทำอะไรบ้าง
หลายคนคิดถึงการนำเงินเดือนไปใช้หนี้,นำไปจ่ายค่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ,จ่ายค่าผ่อนรถ,ให้ลูก หรือ ให้พ่อแม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วก็เต็มไปด้วยรายจ่ายทั้งสิ้น ดังนั้นไหนๆก็ต้องจ่ายแล้ว มาวางแผนการใช้เงินเดือนให้พอใช้ และมีเงินเหลือเก็บกันดีกว่า
เมื่อเงินเดือนออกแล้ว มนุษย์เงินเดือนอาจแบ่งเงินไปใส่บัญชีเงินเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยนำเงินที่เหลือมาแบ่งใช้ในส่วนที่จำเป็นต่างๆ แต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่า หากแบ่งเงินเอาไปเก็บไว้ก่อน จะทำให้เงินที่ใช้ในแต่ละเดือนไม่พอ โดยเฉพาะคนที่มีเงินเดือนค่อนข้างน้อย เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ถูกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปก่อน 5 % คือ 750 บาทเหลือ 14,250 หักเก็บเอาไว้ในบัญชีเงินเก็บเอาไว้ก่อน 10 % คือ 1,425 บาท เหลือ 12,825 บาท ซึ่งถ้าหากมีภาระที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากก็จะทำให้เงินไม่พอใช้แน่ๆ สุดท้ายเลยต้องไปนำเงินที่เก็บเอาไว้มาใช้ หลายครั้งเข้าก็เกิดความรู้สึกท้อแท้ว่าเก็บเงินไม่ได้เลย จนไม่อยากจะเก็บออมเงินในที่สุด
การเก็บออมเงินเป็นสิ่งที่ไม่มีสูตรตายตัว แต่ละคนอาจใช้วิธีการเก็บเงินที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น หากไม่สะดวกที่จะหักเงินเก็บเอาไว้ก่อน ก็อาจใช้วิธีเก็บเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือน อย่างเช่น วางแผนการเงินในแต่ละเดือนได้ดี ทำให้มีเงินเหลือประมาณ 480 บาท ก็เริ่มเก็บออมจากจำนวนนี้ไปก่อน และเดือนต่อไปที่มีรายได้เพิ่มหรือมีเงินเหลือมากขึ้นก็เก็บใส่บัญชีเงินฝากเพิ่ม เพียงแต่ต้องมีวินัยในการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply