วางแผนทางการเงินสำหรับทุกช่วงของชีวิต

ในช่วงชีวิตของคนเราไม่ได้มีความราบเรียบเสมอกันไปอยู่ตลอด เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มนุษย์เงินเดือนที่เคยหาเงินเพื่อใช้คนเดียว ในเวลาต่อมาก็อาจจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเมื่อมีครอบครัว มีลูก เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชรา รวมถึงต้องมีการลงทุนเพื่ออนาคต อย่างเช่นการซื้อบ้าน หรือซื้อรถ ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก็จะส่งผลกระทบต่อแผนการสร้างความมั่งคั่งของคุณอย่างแน่นอน
ดังนั้น การวางแผนเพื่อสร้างเงินล้านให้กับตัวเอง จึงต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อให้มีความมั่นคงและลดปัญหาทางการเงินที่จะเกิดได้มากขึ้น
การวางแผนทางการเงินควรเริ่มตั้งแต่ทำงานมีเงินเดือน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. เขียนแผนเป้าหมายของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวางแผนเก็บเงิน ทั้งเงินออมเผื่อเกษียณ,เก็บเงินแต่งงาน,เก็บเงินดาวน์บ้าน เพื่อที่จะได้จัดสรรการเงินอย่างเป็นระบบ
2. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกครั้ง และตรวจสอบจำนวนเงินออมในแต่ละบัญชีอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ทราบว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่จึงจะบรรลุเป้าหมาย
3. วางแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดพอร์ตลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
4. มีวินัยทางการเงิน ไม่ใช้เงินเกินตัว และไม่มีการนำเงินที่เก็บไว้ในแต่ละบัญชีมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำเงินออมฉุกเฉินมาใช้เพื่อทริปฮันนีมูน หรือนำเงินเก็บเพื่อดาวน์บ้านมาใช้สำหรับจัดงานแต่งงาน
5. อย่าลืมลงทุนซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครองในยามฉุกเฉิน
วางแผนชีวิตและการเงินอย่างรอบคอบ รับรองว่าความมั่งคั่งทางการเงินอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

Leave a Reply