มนุษย์เงินเดือนควรวางแผนใช้เงินเดือนอย่างไรให้พอใช้

ก่อนจะก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินล้าน อย่างแรกที่คุณต้องทำให้ได้ก็คือการใช้เงินเดือนให้ได้ครบเดือน ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวคุณเองหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยไม่เดือดร้อน , หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเป็นหนี้ และ สร้างความสบายใจ ทำให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่ออนาคตมากยิ่งขึ้น
มนุษย์เงินเดือนหลายคนมองว่าวันเงินเดือนออกคือการเฉลิมฉลอง เป็นวันที่ต้องให้รางวัลแก่ตัวเองหลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งเดือน ซึ่งการคิดอย่างนี้ไม่ผิด ตราบใดที่คุณให้รางวัลตัวเองอย่างพอเหมาะสมกับฐานะและควบคุมตัวเองได้ดี แต่หากเป็นการให้รางวัลกับตัวเองแบบสุดโต่งมากเกินไป ก็จะทำให้กระทบกับการเงิน และส่งผลเสียต่อภาระต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละเดือน รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะเป็นหนี้มากขึ้นอีกด้วย
การวางแผนใช้เงินให้ครบเดือน ควรเริ่มต้นด้วยแนวทางดังต่อไปนี้
1. List รายการที่ต้องจ่ายประจำในแต่ละเดือนออกมา และเขียนเอาไว้ให้ชัดเจน อย่างเช่น ค่าผ่อนบ้าน,ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าอินเทอร์เน็ต
2. คำนวณเงินที่ต้องใช้ในแต่ละวัน อย่างค่าเดินทางไปทำงาน,ค่าอาหารกลางวัน แล้วแบ่งเงินใช้ตามจำนวนเงินที่คำนวณเอาไว้ในแต่ละวันให้พอดี
3. กำหนดงบประมาณในการสังสรรค์หรือค่าใช้จ่ายสำหรับความบันเทิงในแต่ละเดือน และพยายามอย่าใช้เกินจำนวนที่ตั้งงบเอาไว้
4. เงินที่เหลือใช้ในแต่ละเดือนต้องนำไปวางแผนเก็บออมและลงทุนอย่างเหมาะสม
มนุษย์เงินเดือนมีวินัยในการใช้เงินจะทำให้คุณไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน และมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งได้มากกว่าคนอื่น

Leave a Reply