บริหารบัตรเครดิตให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่า

บัตรเครดิตเป็นความสะดวกทางการเงินที่ทำให้การใช้จ่ายต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกสบาย แถมยังมีแต้มสะสมเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนต่างก็นิยมมีบัตรเครดิตกันอย่างน้อยคนละ 1 ใบ
มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งและสร้างอิสระทางการเงิน ก็สามารถมีบัตรเครดิตได้ หากใช้ในสิ่งที่จำเป็น อย่างเช่น การรูดสั่งซื้อของเพื่อนำมาขายแทนการใช้เงินสดและจ่ายคืนเต็มจำนวนและบริหารจัดการได้ ก็ทำให้บัตรเครดิตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทางการเงินของคุณอย่างมาก
วิธีการบริหารจัดการบัตรเครดิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ต้องตกเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยจำนวนสูงๆ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้
1. ใช้แต่สิ่งที่จำเป็น และจดยอดค่าใช้จ่ายเอาไว้ทุกครั้ง อย่างเช่น ใช้ในการหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซื้อสินค้ามาเพื่อขายแทนการจ่ายเงินสด เป็นต้น
2. คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ ก่อนใช้บัตรเครดิตควรถามตัวเองให้มากว่า จำนวนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรนี้สูงเกินกว่าความสามารถในการชำระหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เงินเกินตัว
3. ตรวจสอบกำหนดการชำระเงินให้ถี่ถ้วน เพื่อจะได้ชำระเงินตรงเวลา อย่างคุณนำเงินไปลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น จะได้วางแผนขายคืนไดด้ทันเวลาเพื่อนำเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิต
4. ชำระเต็มจำนวนเสมอ หลีกเลี่ยงการชำระขั้นต่ำ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่แพงมากๆ
บัตรเครดิตถ้าใช้ให้เป็นและบริหารจัดการการชำระหนี้ได้ จะเป็นความสะดวกทางการเงินอย่างมาก และยังสามารถรักษาเงินสดในมือเพื่อนำไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกระยะหนึ่ง

Leave a Reply