ซื้อบ้านอย่างไรให้คุ้ม (10)

สัญญาซื้อบ้าน
เรื่องของสัญญานั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องอ่านและทำความเข้าใจให้มากๆ ควรทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน ทำความเข้าใจให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจเพราะหากเมื่อใดที่คุณตัดสินใจลงลายมือลงในสัญญาไปแล้วนั่นหมายความว่าคุณได้ยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ที่มีในสัญญาและคุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาได้อีกยกเว้นทั้งสองฝ่าย คือ คุณและคู่สัญญา (เจ้าของโครงการ) ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน เรื่องของสัญญาเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนเจอปัญหากันมามากทั้งเรื่องของรายละเอียดค่ามัดจำ ค่าปรับ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ ที่ทางเจ้าของโครงการบางโครงการตั้งใจเขียนไว้เพื่อการเอาเปรียบลูกค้า คิดไม่ซื่อกับลูกค้า หากคุณไม่อยากตกเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เสียรู้ให้กับโครงการบ้านต่างๆ ควรใส่ใจและอ่านรายละเอียดในสัญญาซื้อบ้านให้รอบคอบ อ่านทวนซ้ำหลายๆ รอบ ไม่จำเป็นต้องรีบเซ็นสัญญาแต่อย่างใด
การเก็บสำเนาข้อมูลเอกสา รต่างๆ
เรื่องนี้หลายคนอาจมองข้ามไป…แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเก็บสำเนาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นเอกสารสำคัญในการซื้อบ้านนั้นมีค่ามาก เอกสารเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารในวันจองบ้าน, เอกสารในวันซื้อบ้าน-โอนบ้าน, เอกสารในการทำสัญญาซื้อบ้านหรือแม้กระทั่งเอกสารทุกสิ่งที่มีการลงนามลายเซ็นของคุณและโครงการบ้าน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นเราขอแนะนำว่าในการเก็บข้อมูลสำคัญๆ เหล่านี้สิ่งที่คุณควรทำคือ อาจจะทำการถ่ายเอกสารสำเนาไว้อีกหนึ่งฉบับหรือทำการถ่ายภาพเอกสารเหล่านั้นเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนการเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้อาจเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองไม่วันใดก็วันหนึ่ง

Leave a Reply