ซื้อบ้านอย่างไรให้คุ้ม (5)

เรื่องของที่ตั้งหรือทำเล
เรื่องของที่ตั้งหรือทำเลของบ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ต่างกัน ในการเลือกซื้อบ้านคุณควรเลือกที่ตั้งหรือทำเลให้เหมาะสม ควรเลือกที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบทั่วไปหรือการเดินทางเพื่อการไปทำงาน นอกจากนี้ควรพิจารณาด้วยว่าที่ตั้งหรือทำเลบ้านนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร (เป็นพื้นที่ลุ่ม, เป็นพื้นที่ต่ำ, เป็นพื้นที่สูง, อยู่ติดถนนหรือไม่, เข้าไปในซอยเป็นระยะใกล้ไกลแค่ไหน, เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีน้ำท่วมได้หรือไม่, อยู่ใกล้กับบริเวณอะไรบ้าง ฯลฯ) สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาให้มาก พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพราะนั่นหมายความว่าหากคุณเลือกไม่ดี บ้านหลังนี้ในอนาคตอาจกลายเป็นปัญหาสำหรับตัวคุณเองและครอบครัวของคุณก็ได้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องของการเลือกซื้อบ้านหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถดูโครงสร้างบ้านเป็น รู้จักเรื่องทางด้านวิศวกรรมก็ถือว่าดีไปแต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ดูบ้านไม่เป็น ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านและวิศวกรรมเลยอันนี้ก็อาจจะลำบากเสียหน่อยในการเลือกซื้อบ้านเพราะนั่นอาจทำให้คุณได้บ้านที่ไม่ดี ได้บ้านที่อาจมีโครงสร้างรากฐานที่ไม่แข็งแรง ได้บ้านที่ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่กำหนดไว้ วิธีการแก้ทางหนึ่งที่เราอยากจะขอแนะนำคุณคือ ให้คุณลองหันไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบ้าน มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโดยเฉพาะเป็นดีสุด ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนช่วยในการพิจารณาตรวจสอบทั้งตอนก่อนเลือกซื้อบ้าน ระหว่างการก่อสร้างและตอนตรวจรับบ้าน ถือเสียว่ายอมเสียเงินสักนิดเพื่อจ้างคนมีความรู้มาช่วยดูบ้านดีกว่าประหยัดมากเกินไปจนได้บ้านที่ผิดสเปคแล้วกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

Leave a Reply