การเลือกซื้อที่ดิน (2)

นอกจากนี้สิ่งที่ควรทำเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่ดินก็มีอีกมายมาย อาทิเช่น
– คุณควรทำการสอบถามคนในละแวกนั้นด้วยว่าที่ดินแถวนั้นเป็นอย่างไรบ้าง มีประวัติอย่างไร
– ยิ่งหากที่ดินแถวนั้นติดกับแม่น้ำลำคลองยิ่งต้องสอบถามถึงเรื่องของระดับน้ำด้วยว่ามีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ มีระดับน้ำสม่ำเสมอตลอดหรือเปล่า น้ำขึ้นน้ำลงเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละวัน
– คุณควรสอบถามสภาพอากาศแถวนั้นด้วยว่าเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ ถ้าซื้อที่ดินมาแล้วจะสามารถเพาะปลูกอะไรได้บ้าง
– คุณควรตรวจสอบก่อนว่าที่ดินที่คุณสนใจนั้นตรงกับสัญญาที่ทำการซื้อขายหรือไม่ หากไม่ตรงให้ทำการแจ้งกับทางเจ้าของเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องต่อไป
– ควรพิจารณาเรื่องของสาธารณูปโภคในบริเวณนั้นด้วยว่ามีระบบสาธารณูปโภคดีหรือไม่ มีระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไร ไฟตกไฟดับบ่อยแค่ไหน มีระบบน้ำประปาไหลดีหรือไม่ รวมทั้งมีการระบายน้ำยามเกิดน้ำท่วมได้ดีเพียงใด
– ควรพิจารณาที่ดินอย่างรอบคอบ พิจารณาว่าพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกเวนคืนที่หรือไม่
– ในการทำสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นคุณควรทำการระบุรายละเอียดของที่ดินให้ชัดเจน พยายามจ่ายเงินตามความเป็นจริงในทุกขั้นตอน หากผิดพลาดส่วนใดให้รีบแจ้งแก่เจ้าของที่ก่อนที่คุณจะลงนามลงไปในสัญญาซื้อขาย
– ควรเลือกที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่ตันหรือพื้นที่ที่เป็นที่ดินตาบอด ควรเลือกพื้นที่ที่สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกเป็นดีที่สุด เพราะหากเมื่อใดที่คุณเลือกพื้นที่แบบนั้นอาจทำให้คุณต้องสูญเสียเงินเพื่อการสร้างทางเข้าออกใหม่หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นค่าผ่านทาง

Leave a Reply