การเลือกซื้อที่ดิน (1)

สิ่งสำคัญที่คุณควรดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่ดินได้แก่
– คุณควรมีเวลาในการตรวจสอบพื้นที่จริงของที่ดินที่คุณสนใจ ควรมีเวลามากพอที่จะตรวจสอบ ไม่ต้องรีบร้อนในการเลือกซื้อ ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ตรวจดูให้ถี่ถ้วน ตรวจดูให้ทั่วถึงตรวจดูให้ละเอียด สำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ ที่ดิน สังเกตว่าอยู่ใกล้กับสิ่งใดบ้าง มีมลพิษที่ไม่เหมาะสมอยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือไม่ การทำแบบนี้ย่อมดีกว่าการพิจารณาเลือกดูจากเพียงแค่บนกระดาษ บนผังโครงการ บนตัวอย่างโมเดลโครงการ เพราะ หากคุณมองแค่เพียงบนกระดาษหรือโมเดลนั่นอาจทำให้คุณไม่เห็นภาพความเป็นจริงของที่ดิน ไม่เห็นถึงทิศทางด้านต่างๆ ไม่ทราบว่าบริเวณไหนเป็นอย่างไร บริเวณไหนใกล้เคียงกับสิ่งใดบ้าง ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบที่ดีที่สุดคือคุณควรดูให้เห็นกับตาของตัวเองเป็นดีที่สุดซึ่งการขอข้อมูลควรขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
1. การตรวจสอบกับกรมที่ดิน
– ขนาดและตำแหน่งของที่ดิน เพื่อยืนยันตำแหน่งของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
– ชื่อและประวัติของเจ้าของที่ดิน (เอารายละเอียดคร่าวๆ ที่จำเป็นต้องทราบ) เพื่อเป็นการยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของเจ้าของที่ดิน
– ตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการติดประวัติไม่ดีของที่ดินรวมทั้งการตรวจสอบการปลอมโฉลดที่ดินร่วมด้วย
2. การตรวจสอบกับทางกรมป่าไม้ ควรตรวจสอบด้วยว่าที่ดินผืนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นของราชการหรือเป็นพื้นที่ต้องห้ามหรือเป็นพื้นที่ของอุทยานหรือไม่
3. การตรวจสอบกับทางกรมเจ้าท่า กรณีนี้จะทำก็ต่อเมื่อที่ดินผืนนั้นอยู่ติดกับแม่น้ำหรือทะเล
ฯลฯ

Leave a Reply